Sempre Verda

Sempre Verda

Jardineria integral, gespa artificial, Venda i instal·lació d'herba artificial a Centelles (Barcelona)
Gespa artificial de primera qualitat, de realisme i suavitat excel·lents, per cobrir petites o grans superfícies. Venda sense o amb instal·lació professional. Manteniments. Poda i tala d’arbres. Disseny i/o construcció de jardins. Instal·lació de regs automàtics. Col·locació de tanques de jardí i perimetrals. Servei integral de jardineria
C. Diagonal, 1, 08540 Centelles (Barcelona)