Josep Angel Corbella i Garcia
Josep Angel Corbella i Garcia
Arquitectes a LLeida; rehabilitacions i Projectes
Rehabilitació i restauració de monuments històrics. Urbanisme. Projectes d'hotels i equipaments culturals. Projectes d'habitatges: unifamiliars, plurifamiliars i conjunts residencials. Imatges virtuals 3D. Certificats i formes. Dictàmens i peritacions. Cèdules d'habitabilitat, Certificats d'eficiència energètica. Inspecció tècnica d'edificis plurifamiliars i unifamiliars (ITE) Projectes i legalitzacions d'activitats.
Avda. Balmes, 14 Atic, 25006 Lleida